Pidämme teidät ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu meillä ja maailmalla.

EcoOnline ostaa irlantilaisen Engage EHS:n

EcoOnline laajentaa ja vahvistaa monipuolisia ja helppokäyttöisiä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä SaaS-ratkaisujaan ostamalla irlantilaisen Engage EHS:n, joka tarjoaa innovatiivisia ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja.

Lue lisää

EcoOnline toivottaa kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille hyvää ja turvallista joulua!

Joulua kutsutaan usein antamisen ajaksi. Tänä vuonna on tärkeä tukea heitä, jotka ovat haavoittuvampia Covid-19 -tilanteessa ja sen vuoksi EcoOnline keskittää hyväntekeväisyyslahjoituksensa paikallisille yhteisöille ja pyrkii sitä kautta myötävaikuttamaan YK:n säätiöiden toimintaan.

Lue lisää

Euroopan Työsuojeluviikko: Terveellinen työ – kevennä kuormaa

Euroopassa vietetään työsuojeluviikkoa tänä vuonna 19.-23.10. Teemana on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy työpaikoilla.

Lue lisää

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvoista (654/2020).

Lue lisää

Käyttöturvallisuus-tiedotteen laatimiseen muutoksia

REACH- ja CLP-asetusten muutokset velvoittavat kemikaalien valmistajia ja toimittajia tarkistamaan kemikaalien luokitukset ja merkinnät sekä päivittämään käyttöturvallisuustiedotteet.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan työtapaturmien määrä kasvussa – mitä tehdä?

Tapaturmavakuutuskeskuksen tuoreen analyysin (n:o 24, 2020) mukaan sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisille sattuu Suomessa vuosittain noin 13 000 työpaikkatapaturmaa. Näistä 65 % on lieviä (enintään kolmen päivän työkyvyttömyys) ja 6 % vakavia (yli 30 päivän työkyvyttömyys)...

Lue lisää

Erityisen riskialttiita työntekijöitä suojeltava haitallisilta kemikaaleilta

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut suomenkielisen oppaan erityisen riskialttiiden työntekijöiden suojelemisesta haitallisilta kemikaaleilta.

Lue lisää

Vakavien kemikaalionnettomuuksien taustalla usein merkittäviä puutteita työturvallisuudessa

Beirutin satamassa 4.8.2020 tapahtuneen tuhoisan ja paljon ihmishenkiä vaatineen räjähdyksen aiheuttajaksi on varmistumassa ammoniumnitraatin räjähdys. Onnettomuuden syiden selvittäminen on vasta alkutekijöissään...

Lue lisää

EcoOnline löysi Isosta-Britanniasta täydellisen kumppanin lisäkasvun vauhdittamiseen

EcoOnline laajentaa ja vahvistaa monipuolisia ja helppokäyttöisiä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä SaaS-ratkaisujaan hankkimalla omistukseensa Airswebin - ensiluokkaisten ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmistojen johtavan toimittajan suurille yritysasiakkaille...

Lue lisää

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta ainetta 25.6.2020

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt neljä uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Lue lisää

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2020

Pysäytä pandemia: Työturvallisuus ja työterveys voivat pelastaa ihmishenkiä

Lue lisää

EcoOnline vastaa COVID-19-tilanteeseen: Safety Manager-ohjelmiston uudet ominaisuudet ja ilmainen demo

EcoOnline vastaa COVID-19-tilanteeseen - auttaaksemme organisaatioita arvioimaan ja hallitsemaan uudenlaisia riskejä, julkaisemme uusia ominaisuuksia Safety Manager-ohjelmistoon sekä tarjoamme ilmaisen demon yrityksille

Lue lisää

Goldman Sachs sijoittaa EcoOnlineen

EcoOnline varmistaa uutta pääomaa Goldman Sachs Merchant Banking Divisionilta ja Summa Equityltä kansainvälisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lue lisää

Luvanvaraisten aineiden luetteloon lisätty 11 uutta ainetta

Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille.

Lue lisää

EcoOnline esittelee uuden ja innovatiivisen ominaisuuden, joka auttaa vähentämään vaarallisten kemikaalien käyttöä

Vaarallisten kemikaalien käyttö on kasvava ongelma, joka aiheuttaa monia sairauksia ja ikäviä vaikutuksia sekä ihmisille että ympäristölle. EcoOnline on kehittänyt digitaalisen työkalun, joka antaa yrityksille mahdollisuuden vähentää vaarallisten kemikaaliensa määrää jopa 25 prosenttia.

Lue lisää

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta ainetta 16.1.2020

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt neljä uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Lue lisää

Osastonhoitaja & hoitotyönjohtaja 2020

Olemme mukana tapahtumassa - nähdään Tampereella 28.-29.1.2020

Lue lisää

Työperäisen syövän torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Kansallinen työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa merkittävästi EU:n niin kutsutun syöpädirektiivin päivityksien myötä.

Lue lisää

EcoOnlinen Syyspäivässä korostui ihminen turvallisuuden tekijänä

EcoOnline Oy:n ensimmäinen työ- ja kemikaaliturvallisuuden teemapäivä pidettiin 3.10.2019 Helsingissä.

Lue lisää

Eu:n Työsuojeluviikko – Tunnista ja halliste kemialliset tekijät

Euroopassa vietetään perinteistä työsuojeluviikkoa tänä vuonna 21.-27.10. Teemana on kemikaaliturvallisuus.

Lue lisää

EcoOnlinen sovellusten takana nuori lahjakas ohjelmistokehittäjä

Vain yksi vuosi IT- ja tietojärjestelmäalan kandidaattityön valmistumisen jälkeen University of Southeastern Norwaylla, 25-vuotiaalle Bror Brurbergelle oli annettu vastuu mobiiliratkaisujen kehittämisestä Pohjoismaiden suurimmalle HSE- ja kemikaalidokumentoinnin yritykselle...

Lue lisää

EcoOnline työturvallisuuden yhteistyökumppanikysely

Turvallisuuskulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeimmät syyt panostaa työturvallisuuteen – digitaaliset ratkaisut kiinnostavat

Lue lisää

Tapaturmapäivä 13.9.

Perjantaina 13.9. vietetään tapaturmapäivää, jonka keskiössä ovat työikäiset miehet. Valtaosa tapaturmista olisi ehkäistävissä, kun kiinnitetään huomiota suojaimiin, kartoitetaan riskit ja vaaran paikat.

Lue lisää

Valvontakampanja: Työpaikan kemikaaliturvallisuutta ei voi hallita mututiedolla!

Kemikaaliturvallisuus on työsuojeluvalvonnan kohteena koko Suomessa viikoilla 37 ja 38 (9.-20.9.2019).

Lue lisää

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva EU-lainsäädäntö kiristyi

EU:n uusi asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (ns. POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019 ja korvaa aiemman POP-asetuksen (EY) 850/2004.

Lue lisää

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta ainetta 16.7.2019

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt neljä uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Lue lisää

EcoOnline vahvistaa asemaansa ostamalla yhden Ruotsin johtavista HSEQ -ohjelmistotoimittajista, Nordic Port AB:n

Johtava eurooppalainen kemikaali- ja työturvallisuuden hallintaohjelmistojen toimittaja EcoOnline hankkii Ruotsalaisen Nordic Port AB:n.

Lue lisää

Rakennusala tähtää kohti työturvallisuuden seuraavaa tasoa

Viikolla 20 vietetään koko rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa.

Lue lisää

CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus julkaistu

Euroopan komissio julkaisi CLP-asetuksen 12. teknisen mukautuksen (asetus 2019/521) maaliskuun lopulla.

Lue lisää

Hyvää kansainvälistä työturvallisuuspäivää!

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään Suomessa perjantaina 26.4. ja teemana tänä vuonna on ”Perehdyttämisen hyvät käytännöt”.

Lue lisää

EcoOnlinen uudet verkkosivut, uusi tuotenimi ja uusi visuaalinen ilme!

EcoOnline julkaisi uudet ja käyttäjäystävälliset verkkosivut uudella visuaalisella ilmeellä sekä uuden tuotenimen.

Lue lisää

Tukesin KemiDigi-palvelu aukesi

Tukesin sähköinen KemiDigi-palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen aukesi helmikuun alussa.

Lue lisää

Kandidaattilistalle lisätty kuusi uutta ainetta 15.1.2019

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt kuusi uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle.

Lue lisää

Terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit työpaikoilla

Joka päivä tuhannet ihmiset altistuvat vaarallisille aineille työpaikoilla, usein tietämättään. Vaaralliset aineet on usein vaikea tunnistaa, joka aiheuttaa myös paljon epävarmuutta. Onko sinulla tieto siitä, mitä aineita ja kemikaaleja työpaikallasi on?

Lue lisää

SVHC-aineet esineissä

Muutoksia tiedottamiseen toimitusketjussa, osallistu julkiseen kuulemiseen!

Lue lisää

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018) ja samalla päivittänyt Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet -julkaisun.

Lue lisää

Kandidaattilistalle lisätty kymmenen uutta ainetta 27.6.2018

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on lisännyt kymmenen uutta erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta REACH-asetuksen lupamenettelyn kandidaattilistalle. Jo aiemmin listalla olleiden lyijy-yhdisteiden lisäksi listalle nostettiin nyt myös metallinen lyijy...

Lue lisää