EcoOnlinen asiantuntijat ovat olleet kehittämässä suomalaista työsuojelua jo yli 30 vuotta. Koulutus- ja seminaarivalikoimamme kattaa työ- ja kemikaaliturvallisuuden koulutuspäivät lähiopiskeluna, verkkokoulutuksen sekä seminaarit.

Chemical Manager pääkäyttäjäkoulutuksessa opetellaan lähiopiskeluna kemikaalirekisterin ylläpitotoiminnot. Koulutus sopii sekä uusille käyttäjille tai sitten kertauksena jo järjestelmää käyttäneille. Tulemme myös tarvittaessa asiakkaan omiin tiloihin kouluttamaan.

Turvallisuuskoulutuksissa opetellaan mm. kemikaaliturvallisuutta ja kemikaalien riskinarviointia, työturvallisuuden moderneja menettelyjä ja työturvallisuussäädöksiä sekä prosessiturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön ja vaarojen tunnistamiseen.

Seminaarimme ovat käytännönläheisiä kokopäivän tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille yrityksille kokoon tai alaan riippumatta. Päivän aikana käydään yleisellä tasolla läpi jokaiselle tärkeää tietoa omien sekä ulkopuolisten puhujien toimesta – kemikaalilainsäädäntöä ja kemikaalien käyttäjän vastuita ja velvollisuuksia sekä siihen, mitä tulee huomioida arvioidessa kemiallisten tekijöiden riskejä.

Tällä hetkellä ei tulevia tapahtumia
Tällä hetkellä ei tulevia tapahtumia
Tällä hetkellä ei tulevia tapahtumia