Haluamme auttaa sinua turvallisemman työympäristön luomisesssa. Asiantuntijamme kirjoittavat ajankohtaisista ja tärkeistä, meitä kaikkia koskevista aiheista, jotta sinullakin on viimeisin tieto työturvallisuuden parantamisesta työpaikallasi.

Mittaisimmeko vähän työturvallisuuskulttuurianne?

Me EcoOnlinen asiantuntijat olemme tehneet turvallisuuskulttuurikyselyjä yli 15 vuoden ajan sadoille eri toimialojen työpaikoille, joissa työskentelee kymmeniä tuhansia työntekijöitä.

Lue lisää

Hyvässä perehdytyksessä mukana inhimillinen tekijä

Perehdytys on yksi tärkeimmistä turvallisuusjohtamisen lakimääreistä velvoitteista. Jos se epäonnistuu, tuloksena on tapaturmia, onnettomuuksia ja epäviihtyvyyttä – työnantajalle myös juridisia seurauksia.

Lue lisää

Digitalisointi helpottaa työturvallisuuden johtamista

Onneksi pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan! Eikä lakia kirjoittaa. Turvallisuustyön tueksi on laadittu standardeja.

Lue lisää

Käyttöturvallisuustiedote digitalisaation aikakaudella

Good data, bad data, big data?

Lue lisää

Joulun kylpyläloma mielessä?

Kosteat ja lämpimät kylpylätilat ovat työturvallisuuden kannalta haasteellisia paikkoja. Työnantajien lisäksi myös kävijät voivat vaikuttaa kylpylätyöntekijöiden hyvinvointiin monella tavalla.

Lue lisää

Lian räjäyttävää tehokkuutta ja kiiltäviä pintoja

Ammattipuhdistusaineet loistavat, kun tarvitaan hyviä tuloksia, mutta tuovat työpaikoille myös kemikaaleihin liittyviä vaaroja.

Lue lisää

Kesä, kärpäset ja kemikaalit!

Ihanaa, kesä! Vaikka lämmin vuodenaika saapui tänä vuonna monien iloksi aikaisin Suomeen, vielä ennen heinäkuun helteitä ja kesälomakautta ehtii uhrata pari ajatusta sille, mitä lisäriskejä kohoavat lämpötilat ja työntekijöiden kirmaaminen kesälaitumille mahdollisesti työpaikalla aiheuttavat.

Lue lisää

Kemikaalien riskinarviointi haltuun järjestelmällisellä otteella

Riskien tunnistaminen ja arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla.

Lue lisää

Vaaralliset kemikaalit työpaikoilla ─ mitä, missä, milloin?

Työntekijöiden ja ympäristön suojeleminen kemiallisilta altisteilta ja kemikaalien aiheuttamilta onnettomuuksilta on yksi työnantajien haastavimmista työsuojelutehtävistä ja koskee lähes kaikkia työpaikkoja esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa ja rakennus-, kunnossapito- ja siivoustöissä.

Lue lisää

Laadukkaat ja soveltuvat henkilönsuojaimet

Kemikaalien käyttäjien muistilista suojainten tarkistamiseksi.

Lue lisää

Kemikaalilainsäädännön tavoitteena terveempi Eurooppa

Vaarallisimmat kemikaalit poistuvat hitaasti käytöstä ja kierrosta.

Lue lisää

Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia

Kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntö asettavat toiminnanharjoittajille useita velvoitteita ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi vaarallisilta kemikaaleilta – toiminnan laajuudesta riippumatta.

Lue lisää

Onko SVHC-lista tuttu?

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Lue lisää